Polski English

 

Wybrane pojęcia

 

ROZDZIAŁ III

WYBRANE POJĘCIA DOTYCZĄCE DRUZÓW


 

1. Cztery Księgi Wiary Pięć Ksiąg Mojżesza, Psalmy, Ewangelie, Koran. 

 

2. Katechizm Druza Tekst Katechizmu znajdziemy u Hichi, Salim Hossan w: "La Communote Druze: son orgine et son histoire”. Beyrout, 1973.

 

3. Bóg „Bóg pojawił się na ziemi w postaci człowieczej przed swoim ludem i prowadził taki sam jak oni tryb życia.”

„…on zarządza wszystkim, może, jeżeli tylko zechce przybrać figurę człowieka, króla, imama, proroka, ale również prostego człowieka. Może się to odbyć w miejscu i czasie odpowiadającym tylko jego woli.

 

4. Ḡayba „Jest to nieobecność, zniknięcie, ukrywanie się; to pojęcie występowało już u szyitów ismailickich, u których imam dwunasty ukrył się z powodu bezbożności ludzi. Dla Druzów okres nieobecności jest okresem próby kończącym się tryumfalnym powrotem imama (wcieleniem Boga) zapowiedzianym wieloma znakami określonymi w Świętych Pismach.”

 

5. Dzień Sądu Ostatecznego „Nadejdzie, kiedy władcy będą rządzić według ich fantazji a chrześcijanie posiądą władzę nad muzułmanami.”

 

6. Pięć Filarów religii Druzów

I. Hamza b. Ali b. Ahmad az-Zawzani – inteligencja uniwersalna, al-Akl.

II. Abu Ibrahim Ismail b. Muhhamad b. Hammad at-Tamimi – dusza uniwersalna.

III. Abu Abd Allah Muhhammad b. Wahib al-Kurajszi – słowo.

IV. Abu al-Chajr Salama b. Abd al-Wahhab as-Samiri – następca.

V. Baha ad-Din Abu al-Hasan Ali b. Ahmad as-Sammuki al-Maszhuri (Muktana).

 

7. Pięć kolorów chorągwi Druzów zielony – Hamza,

czerwony – Ismail,

żółty – al-Kurajszi,

niebieski – al-Chajr,

biały – al-Hasan,

 

8. Przykazania Druza

I. „Nie kłamać – to jest najważniejsze z przykazań ponieważ zawiera w sobie także: nie kraść, nie zabijać, nie cudzołożyć. Ten, kto popełni jeden z tych grzechów kłamie w duszy, kłamie jawnie, słowami aby w ten sposób zmazać swoją winę. Kłamstwo zatem może być przewinieniem mniej lub bardziej poważnym, w zależności od tego, które z przykazań zostanie naruszone.

II. Kochać swych braci i udzielać im wszelkiej pomocy materialnej i duchowej.

III. Nie wierzyć w duszy w inne religie oraz ich bogów a w szczególności w bożki, święte kamienie takie jak al-Kaaba.

IV. Nie odkrywać tajemnicy Naszego Pana. Odrzucić Rywali i czcić pięciu Kapłanów.

V. Wierzyć w jedność Boga przez wszystkie wieki, czasy i epoki.

VI. Być posłusznym woli Boga.

VII. Być silnym i wytrwałym w wierze w obliczu szczęścia jak i niepowodzeń.”

 

9. Miejsce al-Madżlis „Prosta izba, bez żadnych upiększeń architektonicznych. Nie znajdziemy tu posągów. Na ziemi rozłożone są maty. Stoi tu także prosta kazalnica.”

 

10. Modlitwa „Pięć modlitw muzułmańskich o określonych porach Druzowie zastępują adoracją, która może odbyć się o dowolnej porze i dowolnym miejscu.”

 

11. Post Może być zastąpiony przez wyciszenie, niemówienie.

 

12. Pielgrzymka. Druz nie ma obowiązku czynienia pielgrzymki.

 

13. Reinkarnacja Kamal Dżumblat napisał: ”Po śmierci dusza nieboszczyka odłącza się od jego ciała i wędruje do ciała rodzącego się właśnie dziecka. Do tego czasu dziecko żyło w łonie matki na podobieństwo zwierzęcia. W raz z pierwszym oddechem ciało maleństwa przenika dusza aby pozostać w nim aż do śmierci.

„Ciała nie powracają po śmierci; dusze przechodzą w inne ciała zdobywając je. Dusza zjednoczona przechodzi w formę zjednoczoną, a dusza niewierna w formę niewierną. Dusza przechodząc w różne ciała nie zmienia się. Tylko ciało człowieka przyjmuje duszę. Zwierzęta nie mają tej zdolności.”

 

14. Kult byka „W Muzeum Kardynała Borgia znajduje się figurka z mosiądz, której przypisywano adorację druzyjską

„…Jezuici, którzy przebywali w Syrii od początku XVII wieku odnotowali w swoich rękopisach, że Druzowie posiadają figurkę ich założyciela i…, że traktują ją jak Boga, adresując do niej swoje prośby.”

„Pić (przyjmować do siebie) byka znaczy stać się niewierzącym według ksiąg druzyjskich; adoratorzy byka będą traktowani ze szczególną surowością w dniu sądu ostatecznego.”

Byka i bawoła używano jako symbole błędnych religii a zwłaszcza tych, pochodzących od Muhammada i Alego tzn., czystego mahometanizmu i jego alegorycznej odmiany, ismailizmu.”

Fragment ksiąg druzyjskich: „Ludzie oddalając się od prawdy pogrążają się w przepastnych ciemnościach ignorancji a przez ich zawziętość, daleką od prawdy, gubią się w przepaściach błędu i zastają na zawsze wciągnięci w kult byka i wołu.”

Fragment seansu mądrości: „Nie bądźcie kłamcami ani nie powtarzajcie za tymi, co mówią: dobrowolnie wyznajemy to, co nam nakazano a przyjmują byka w swoich sercach; ponieważ byk jest wrogiem stwórcy świata i uzurpuje sobie prawo do władzy.”

„Jak już zaobserwował pan Venture, trudno sobie wyobrazić, że Druzowie, którzy przyjęli księgi Hamzy i Muktany jako świętość oraz fundament ich wiary, adorują Hakimowi pod postacią figurki byka.”